Istorija

Apie tapybos albumą Istorija:

Mėnulio Lietuva – 9 tapybos darbas iš kolekcijos Istorija. Tai tarsi triptiko „Astronautai“ tęsinys. Jame vaizduoju seserį, save ir brolį. Augome kartu ir paveisluose vaizduojami apie 1990 metus, kada iškovojome Laisvę. Norai, svajonės, visko atrodo tiek daug, tik aplink, materialusis pasaulis buvo visiškai sugriautas. Augome kartu ir tyrinėjome pasaulį, kuris atsivėrė visiškai naujas. Ir neapleidžia jausmas, kad kiekvienas žingsnis po kovo 11-ios buvo naujas ir gaivus. Viską teko daryti, kurti, auginti ir patiems augti.

Astronautai – 8 iš 9 tapybos darbų kolekcijos (Istorija) darbas. Triptikas. Jame vaizduoju seserį, save ir brolį. Augome kartu ir paveisluose vaizduojami apie 1990 metus, kada iškovojome Laisvę. Norai, svajonės, visko atrodo tiek daug, tik aplink, materialusis pasaulis buvo visiškai sugriautas. Augome kartu ir tyrinėjome pasaulį, kuris atsivėrė visiškai naujas. Ir neapleidžia jausmas, kad kiekvienas žingsnis po kovo 11-ios buvo naujas ir gaivus.

Pripetė – 7 iš 9 tapybos darbų kolekcijos (Istorija) darbas. Tai tarsi darbo „86-oji karta“ tęsinys, tik kitu, siaubingu kampu. Černobilio katastrofa. Darbas skirtas visiems Černobilio (Pripetės) vaikams. Kai įvyko avarija, aš dar saugiai slėpiausi mamos pilve (taip bent atrodė). Deja, kiti netūrėjo tokios užuovėjos..

86-oji karta – 6 iš 9 tapybos darbų kolekcijos (Istorija) darbas. Tai tarsi paminklas mano kartai, gimusiai braškant sovietų sąjungai, įsibėgėjant „Perestroikai“. Aplink pilka, nieko nėra, bet jau dvelkia laisvės vėjai.. Ir taip norėdavosi Tikro šokolado, nors nežinojai kas tai yra, bet kažkur jautei.. O gal tai pasąmonė?

Aušros takas – 5 iš 9 tapybos darbų kolekcijos (Istorija) darbas. Apie Holokaustą Lietuvoje. Labai skaudi tema, tačiau apie ją kalbėti būtina. Šiauliuose yra vieta – Aušros takas – kuris sovietmečiu buvo išgrįstas akmenimis, kurie atvežti iš žydų kapinių (antkapiai). Simbolika. Ir istorija, iš kurios reikia mokytis, kad ji niekada nebepasikartotu.

Batų rojus – trečias iš 9 tapybos darbų kolekcijos (Istorija), skirto Lietuvos istorijai ir lietuviškumo paieškoms. Lietuvos inteligentams 1944m. ištremtiems, kalintiems ir žuvusiems Štuthofo koncentracijos stovykloje, atminti. Per naikinimo mašiną perėjo tiek daug žmonių, tačiau tauta išliko ir vis dar kvepuoja. Svarbu atsiminti ir jausti savo šaknis.

Dalia. Arba ledo vaikai – ketvirtas iš 9 tapybos darbų kolekcijos (Istorija), skirtas Lietuvos istorijai ir lietuviškumo paieškoms. Daliai Grinkevičiūtei ir visiems vaikams ištremtiems į sibirą atminti. Ypač tiems, kurie kalėjo už poliarinio rato. Ir džiaugsmas, jog po to mes sugebėjom užaugti.

Dievmedžiai. Dievmedžiai  – antras iš 9 tapybos darbų, kolekcijos (Istorija) , skirtas Lietuvos istorijai ir lietuviškumo paieškoms. Tai 50 partizanų vadų ir eilinių karių portretų kompozicija, siekiant priminti Lietuvos istorijos dramą, po antrojo pasaulinio karo, siekiant atgauti nepriklausomybę. Rezistencinis judėjimas ir jo baigties tragedija. Tautos sūnų didvyriškumas, patriotizmas, kuris aktualus ir šiandien. Pažvelgti į save ir paklausti, ar aš jau užaugau?

Fluxhouse. Vienas iš 9 tapybos darbų, kolekcijos (Istorija), skirtas Lietuvos istorijai ir lietuviškumo paieškoms. Tai emigrantų karta, antrojo pasaulinio karo metais ir po jo, pasitraukusi iš Lietuvos. Mano nuomone, tai buvo didžiulis kultūrinis ir intelektualinis šokas tautai. Į vakarus pasitraukė gausybė menininkų, rašytojų, mokslininkų visuomenininkų, politinių veikėjų ir tt.. Jaigu nebūtų būvę „Mūsų“ pabėgelių, kaip atrodytume šiandien? Ir dar, ar istorija nesikartoja, žvelgiant iš šios dienos perspektyvos?