Istorija

Apie tapybos albumą Istorija:

Batų rojus – trečias iš 5 tapybos darbų kolekcijos (Istorija), skirto Lietuvos istorijai ir lietuviškumo paieškoms. Lietuvos inteligentams 1944m. ištremtiems, kalintiems ir žuvusiems Štuthofo koncentracijos stovykloje, atminti. Per naikinimo mašiną perėjo tiek daug žmonių, tačiau tauta išliko ir vis dar kvepuoja. Svarbu atsiminti ir jausti savo šaknis.

Dalia. Arba ledo vaikai – ketvirtas iš 5 tapybos darbų kolekcijos (Istorija), skirtas Lietuvos istorijai ir lietuviškumo paieškoms. Daliai Grinkevičiūtei ir visiems vaikams ištremtiems į sibirą atminti. Ypač tiems, kurie kalėjo už poliarinio rato. Ir džiaugsmas, jog po to mes sugebėjom užaugti.

Dievmedžiai. Dievmedžiai  – antras iš 5 tapybos darbų, kolekcijos (Istorija) , skirtas Lietuvos istorijai ir lietuviškumo paieškoms. Tai 50 partizanų vadų ir eilinių karių portretų kompozicija, siekiant priminti Lietuvos istorijos dramą, po antrojo pasaulinio karo, siekiant atgauti nepriklausomybę. Rezistencinis judėjimas ir jo baigties tragedija. Tautos sūnų didvyriškumas, patriotizmas, kuris aktualus ir šiandien. Pažvelgti į save ir paklausti, ar aš jau užaugau?

Fluxhouse. Vienas iš 5 tapybos darbų, kolekcijos (Istorija), skirtas Lietuvos istorijai ir lietuviškumo paieškoms. Tai emigrantų karta, antrojo pasaulinio karo metais ir po jo, pasitraukusi iš Lietuvos. Mano nuomone, tai buvo didžiulis kultūrinis ir intelektualinis šokas tautai. Į vakarus pasitraukė gausybė menininkų, rašytojų, mokslininkų visuomenininkų, politinių veikėjų ir tt.. Jaigu nebūtų būvę „Mūsų“ pabėgelių, kaip atrodytume šiandien? Ir dar, ar istorija nesikartoja, žvelgiant iš šios dienos perspektyvos?